Privacystatement

Privacystatement

Jouw privacy is belangrijk!

Om je transparante en duidelijke informatie te kunnen geven hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. Je kunt hierin lezen hoe we met je gegevens om gaan. We hebben ook meer informatie over je rechten toegevoegd, bijvoorbeeld hoe je toegang kunt krijgen tot je gegevens en hoe je ervoor kunt zorgen dat we je gegevens niet langer gebruiken.  Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe gaan wij met je gegevens om?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Binnen de AVG gelden nieuwe privacy rechten en worden bestaande rechten sterker. Mezzo vindt het essentieel om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan In dit privacy statement leggen we uit hoe we dit doen.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Stichting Maison Patrick verwerkt persoonsgegevens om de mantelzorger zo goed mogelijk toe te rusten (informatie, advies, verwijzen, luisterend oor).

 • Service en dienstverlening: borgen continuïteit vraagstelling (bijvoorbeeld bij vervolgvragen).

 • Bij het afsluiten van een lidmaatschap om de dienstverlening van het lidmaatschap te kunnen uitvoeren, zo ontvang je binnen het lidmaatschap de nieuwsbrief van Mezzo per e-mail, deze toestemming is altijd in te trekken via de afmeldlink onderin elke nieuwsbrief. Ook ontvang je o.a. het magazine Mantelzorger per post.

 • Voor uitvoeren van de dienstverlening, bij afname producten en/of diensten zoals trainingen, o.a. via webwinkel (shop) en website.

 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

 • Niet-leden die zich in het verleden hebben aangemeld voor nieuwsbrief, zoals Actueel en de Gemeente Nieuwsbrief, blijven deze ontvangen. Afmelden is altijd mogelijk via de afmeldlink onder in de nieuwsbrief. 

 • Beleid maken en trends signaleren (persoonsgegevens zijn geanonimiseerd) om de mantelzorger te vertegenwoordigen.

 • Input voor diensten en producten (op basis van geanonimiseerde gegevens).

 • Casuïstiek voor belangenbehartiging. 

Uitwisseling van gegevens

 • Gegevensuitwisseling en afstemming tussen medewerkers Stichting Maison Patrick, zoals Huisarts, Thuiszorgorganisatie(s), mantelzorgmakelaars, Gemeente(n), Zorgkantoor, SVB-bank met als doel cases goed te kunnen behandelen en doorzetten.

 • Doorzetten van gegevens naar externe organisaties (zoals mantelzorgmakelaars, in kader van de samenwerkingsovereenkomst), gebeurt altijd na uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager.

 • Doorzetten van gegevens door externe verwerkingspartijen, privacy en beveiliging geborgd in verwerkingsovereenkomsten.

 • Bij gegevens die binnenkomen van externe organisaties wordt de bron geregistreerd.

 • Casuïstiek voor belangenbehartiging, altijd na uitdrukkelijke toestemming van de klant. 

Informatie over gegevensverwerking

Stichting Maison Patrick informeert betrokkenen als zij persoonsgegevens van hen gaat verwerken, dit gebeurt onder andere door actief te verwijzen naar het privacy statement en via email. 

Samenwerking met andere organisaties

Stichting Maison Patrick heeft met verschillende organisaties een samenwerkings-overeenkomst. Daarbij is in een verwerkingsovereenkomst met deze partijen vastgelegd hoe we omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. 

Internationale Cloud partijen 

Ter ondersteuning voor het aanbieden van haar dienstverlening maakt Stichting Maison Patrick gebruik van de volgende zorgvuldig gekozen Cloud partijen. Met deze partijen heeft Stichting Maison Patrick een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van haar werkzaamheden:

Mailchimp (deze tool wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven van Stichting Maison Patrick via het emailadres van het lid. Hierbij wordt het e-mailadres opgeslagen op servers buiten Europa).

Jouw gegevens worden door de gecontracteerde derde partijen niet gebruikt voor andere diensten dan overeengekomen met Stichting Maison Patrick. Stichting Maison Patrick heeft in haar overeenkomsten met derden vastgelegd dat het gebruik van persoonsgegevens door deze derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet is toegestaan. Stichting Maison Patrick blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens die bij een derde partij zijn ondergebracht.

Stichting Maison Patrick verstuurt een eigen nieuwsbrief. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.Social media

Stichting Maison Patrick is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de social media kanalen of de inhoud van de vragen en/of opmerkingen op haar social media kanalen.

Gebruik van foto’s en video’s 

Stichting Maison Patrick gaat zorgvuldig om met foto’s en video’s. Bij gebruik van beelden op onze website en in onze communicatiemiddelen vraagt Stichting Maison Patrick nadrukkelijk om toestemming om deze te gebruiken. Bij overzichtsfoto’s van bijvoorbeeld bijeenkomsten doet Stichting Maison Patrick er alles aan om ervoor te zorgen dat foto’s niet herleidbaar zijn. Mocht er, per abuis, toch een beeld gebruikt zijn die niet (meer) openbaar gebruikt mag worden, meld dit dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Stichting Maison Patrick verwijdert de foto dan per direct.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Maison Patrick zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Maison Patrick bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 

Hoe gaat Stichting Maison Patrick om met AVG-privacy rechten?

Deze rechten zijn:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt in te zien.

 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.

 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast is verzet aan te tekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens.Vragen en inzageverzoeken:

Wil je weten welke persoonsgegevens worden verwerkt door Mezzo, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting Maison Patrick behandelt het verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan wel moeten deze worden overgedragen? Dan is een aanvullend verzoek in te dienen om gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of over te dragen.

Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen aan:

Stichting Maison Patrick
Inzageverzoek persoonsgegevens
Rijksstraatweg 54d
3316 EH Dordrecht

Klachten

Heb je een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan kun je deze indienen op bovenstaand mail of postadres. Onder vermelding van “Klacht verwerking persoonsgegevens”.

Vragen per e-mail:

Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De meest up to date versie van deze privacystatement is altijd terug te vinden op de website van Stichting Maison Patrick.

Privacystatement: versie mei 2018