Steun voor de mantelzorger

[BLESKENSGRAAF] In de participatiemaatschappij waarin wij leven wordt er van de mantelzorger steeds meer gevraagd. Regiomantelzorgmakelaars kan hen bijstaan in de zoektocht naar een goede balans tussen zorg, privé en werk. Stichting Maison Patrick biedt logeeropvang voor de zorgvrager, waardoor de mantelzorger in staat wordt gesteld om op adem te komen. Mantelzorgmakelaar Caroline van der Hek en Patrick Konings, bestuursvoorzitter van de stichting, geven uitleg.

 

Door Ria Scholten
,,In mijn functie van mantelzorgmakelaar neem ik regeltaken over van mantelzorgers en zorgvragers op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiën”, vertelt Caroline. ,,In een persoonlijk gesprek wordt samen met de cliënt de bestaande situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Zodra hij of zij zich akkoord heeft verklaard met de inhoud ga ik aan de slag om de situatie rond de hulpvrager te optimaliseren. Met name in de werksfeer kunnen er knelpunten ontstaan als de werknemer tevens mantelzorger is. Hierin kan ik een bemiddelende rol spelen. Mijn diensten worden vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars, waaronder VGZ, Univé en het VGZ Gemeentepakket.”

Veel hulpvragen komen van mantelzorgers die voor de eerste maal worden geconfronteerd met een situatie waarin er heel veel van hen wordt gevraagd”, aldus Caroline. ,,Ook mantelzorgers die na een langdurige periode van zorg en overbelasting opgebrand zijn of dreigen te worden roepen mijn hulp in. In het eerste geval wijs ik hen de weg en gaan we samen op zoek naar een oplossing. In het tweede geval kan uitbreiding van zorg of een andere vorm van ondersteuning uitkomst bieden. In dit verband wil ik graag wijzen op de faciliteiten die Maison Patrick aan de Heulenslag 42 te bieden heeft.”

Patrick licht toe: ,,Ons respijthuis biedt plaats aan zorgvragers, die gedurende een weekend of langer kunnen komen logeren. Hierdoor wordt de mantelzorger ontlast en een langer verblijf samen thuis mogelijk gemaakt. Bij Maison Patrick zijn gasten welkom met een chronische/lichamelijke aandoening of ziekte en met geheugenproblemen. Ook ouderen die willen genieten van een zorgeloze vakantie mogen samen met hun mantelzorger komen logeren. Alle gasten hebben de beschikking over een eigen kamer. Wie rolstoel gebonden is kan gebruik maken van de aangepaste badkamer.””

Maison Patrick is schitterend gelegen aan het riviertje de Alblas en sfeervol ingericht. Bij mooi weer is het in de fraaie tuin goed toeven. ,,Je kunt spreken van een unieke locatie, waar zorg en ontspanning hand in hand gaan”, vertelt Patrick. ,,Ons respijthuis kan bestaan dankzij een groot team, bestaande uit een coördinator en geschoolde vrijwilligers. In bepaalde gevallen wordt het verblijf in ons respijthuis vergoed. Zie voor uitgebreide informatie www.maison-patrick.nl. Telefoon: 06-57414845