Samenwerking met Residentie de Alblas

Maison Patrick (www.maison-patrick.nl) biedt een tijdelijk onderkomen voor zorgafhankelijke mensen van wie de mantelzorger even de rust nodig heeft om tot zichzelf te komen en vervol- gens de zorg weer aan te kunnen. Een opzet waaraan een grote behoefte bestaat, stelt initiatief- nemer Patrick Konings.

 

Samen met thuiszorgaanbieders

‘Respijtzorg bieden in een onafhankelijke setting is nog erg nieuw’, vertelt hij, ‘de zorgkantoren tonen zich niet direct bereidt om erin mee te gaan. Daarom zocht ik als alternatief contact met de thuiszorg, want ook voor hen is het idee van respijtzorg inte- ressant. Als een mantelzorger het niet meer redt en dit alterna- tief is er niet, dan wordt een verpleeghuisopname onontkoom- baar en is ook de thuiszorg een cliënt kwijt.’ Konings vond gehoor voor zijn idee bij 2 thuiszorgaanbieders in Rotterdam, Stichting Duurzame Zorg in Sliedrecht en een in Dordrecht, die bereid zijn de respijtzorg voor hun cliënten te regelen in samenwerking met Stichting Maison Patrick. Ik wilde deze mensen een plek kunnen bieden waar ze er eens even echt helemaal uit kunnen zijn. Een klantvriendelijke setting waarin ze zich kunnen thuis voelen.’ Samen met zijn adviseur Cor Kros vond hij in Bleskensgraaf, bij Residentie de Alblas, precies wat hij zocht: een prachtige locatie aan het water gelegen, in een landelijke omgeving. (www.residentiedealblas.nl) In overleg met de directeur, Monique Geerts, huurt hij enkele ruimtes voor Respijtzorg.

Naast respijtzorg is er op deze locatie nog veel meer moge- lijk. Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is als gevolg van lichamelijke klachten of bijvoor- beeld geheugenproblemen, dan vormt Residentie De Alblas een betrouwbaar en veilig alterna- tief. In de mooie stijlvolle locatie waar de gasten hun eigen ruime kamer/studio hebben, bieden zij een volledig pakket van zorg- en dienstverlening. Een beschermde, veilige en warme woonomge- ving is waar zij voor staan. Een tweede thuis! Ook kunnen gasten deelnemen aan de hier geleverde dagbesteding. Het programma duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De activiteiten vinden plaats in kleine groepen van vier tot maximaal acht deelnemers. Er wordt dagelijks een gevarieerd programma geboden met veel ruimte voor de individuele behoeftes van de gast. Tevens kun je als be- drijf op deze prachtige, landelijke locatie gebruik maken van ver- gaderruimte voor grote of kleinere groepen. Catering is tegen betaling te bestellen.

De financiering

Een deel van de cliënten betaalt het verblijf in het respijthuis zelf, maar het kan ook anders. Konings: ‘Rotterdam heeft binnen de Wmo financiële middelen beschikbaar gesteld voor respijt- zorg. Die geldstroom heb ik op basis van onderaannemerschap geregeld met de 2 thuiszorgorganisaties waarmee ik daar sa- menwerk. Burgemeester, Dirk van der Borg, van gemeente Mo- lenwaard, waaronder Bleskensgraaf valt, staat ook open voor mijn initiatief. Inwoners kunnen via de gemeente in het kader van de Wmo respijtzorg aanvragen.

Een aantal zorgverzekeraars biedt in de aanvullende verzekering ook al ruimte voor respijtzorg. ‘Het past bij de wens mensen langer in hun eigen

woonomgeving te laten wonen’, zegt Konings. ‘Ik voldoe aan de eisen die aan personeel kunnen worden gesteld, de maaltijden voldoen aan de HACCP-eisen, die ik afneem van het Hof van Sliedrecht en ik kan continuïteit van zorg bieden. En de kosten zijn beperkt, dus het is beslist een interessante optie voor zorg- verzekeraars.’

Inzet van vrijwilligers

Verder werkt Maison Patrick ook met vrijwilligers. ‘Bij hen vind ik het interessant als zij ieder een hun eigen specifieke vaar- digheid inzetten. Op deze manier maak je gebruik van iemands kwaliteiten en geef je ze de kans deze verder te ontwikkelen. Dit versterkt ook de samenwerking en zorgt het voor verbinding met het initiatief en de omgeving. Zo heb ik een vrijwilliger die graag met cliënten in de tuin werkt, iemand voor handwerken, noem maar op. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden, neem dan contact op met Maison Patrick via info@maison-pa- trick.nl via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06- 57414845.