Kosten

De kosten van het verblijf in het respijthuis kunnen door de WMO in uw gemeente gedeeltelijk worden vergoed.

De zorgkosten kunnen vanuit eigen financiële middelen worden betaald, vanuit een PGB budget of WLZ betaald worden. U kan u laten bijstaan door de Mantelzorgmakelaar die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Bij afzeggingen kort voor opname wordt een deel van de eigen bijdrage in rekening gebracht over de eerste zeven dagen van de geboekte periode:

- 7 dagen, 10%
- 5 dagen, 25%
- 48 uur, 50%